NOW( ) LIMIT 1 '); if(mysql_num_rows($tijd) == 0){ include("includes/xml.php"); } ?> Reismagazijn.nl

Zoek jouw vakantie...

Ik wil naar voor een prijs

-

...

Geen reizen gevonden

Probeer een ander land of verhoog uw prijs om wellicht tot een resultaat te komen.
[$page] "; // no need to create a link to current page } elseif($page <= ($pageNum+5) && $page >= ($pageNum-5)) { $nav .= " $page "; } } if ($pageNum > 1) { $page = $pageNum - 1; $prev = " [Vorige] "; $first = " [Eerste] "; } else { $prev = ' '; // we're on page one, don't print previous link $first = ' '; // nor the first page link } if ($pageNum < $maxPage) { $page = $pageNum + 1; $next = " [Volgende] "; $last = " [Laatste] "; } else { $next = ' '; // we're on the last page, don't print next link $last = ' '; // nor the last page link } // print the navigation link echo '
'.$first . $prev . $nav . $next . $last.'
'; ?>